Onze missie

De doelstellingen van de organisatie

De programma’s van Stichting Babylon hebben als doel twee kwesties aan te pakken die tot op heden toe unaniem als dringende behoeftes in Irak zijn erkend: onderwijs aan kinderen, gebrek aan werkgelegenheid en beperkte sociale vooruitgang voor jongeren/vrouwen. De ondersteuning zal de gewenste resultaten bereiken door educatieve activiteiten/beroepsopleidingen op te zetten en het jeugdcentrum te verbeteren. Wat een gastvrije, rijke en stimulerende omgeving zal bieden voor kinderen en jongeren. Dit doen we door de jeugd te omarmen d.m.v. constructieve uitwisselingen, om zo tijd samen door te brengen, is een belangrijke stap in de richting van wederzijdse begrip en co-existentie. Evenals psychologisch en sociaal welzijn.

In onze missie om kinderen, vrouwen en jongeren in Irak betere kansen te bieden, zijn we open, professioneel, gepassioneerd en creatief. Wij geloven dat iedereen met talent kan bijdragen aan onze missie. Daarom is ons motto “Naar een betere wereld. . !.!.!” Wij geloven dat iedereen een talent heeft dat kan bijdragen aan onze missie, dus ons motto is “Jouw talent, hun toekomst”.

Activiteiten

Onderwijs en opleiding zijn prioriteiten van ons werk en het belangrijkste ontwikkelingsinstrument voor elk kind, gezin en gemeenschap. Deelname en ontwikkeling van de gemeenschap zijn belangrijke pijlers van onze projecten. Daarom is het belangrijk om een actieve rol te spelen in dit proces. Onze kernwaarden zijn
zelfredzaamheid: erkennen dat alle projecten zelfvoorzienend en onafhankelijk moeten zijn om duurzaam te kunnen opereren. Elk project werkt volgens een vijfjarenplan. Aan het einde van het vijfde jaar zal elk project volledig zelf gefinancierd zijn.

Een betere toekomst door middel van onderwijs: Wij geloven dat onderwijs de beste manier is om ontwikkeling te bevorderen en veranderingen in het leven van mensen teweeg te brengen. Voor ons is onderwijs meer dan alleen leren lezen en schrijven. Onze projecten houden zich ook bezig met burgerschap en de betekenis ervan in het dagelijks leven. Wij geloven in een uitgebreide en participatieve lesmethode. Dit betekent dat we willen dat elk kind zijn vaardigheden ontwikkelt en zich uniek en waardevol voelt.

Community:
Stichting Babylon gelooft in gemeenschap ondersteuning om de impact van onze projecten te maximaliseren: al het personeel op onze scholen zijn Irakezen en we kopen en serveren bijna alle producten die we nodig hebben binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Wie zijn wij?
Een Nederlandse non-gouvernementele, non-profit onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met verschillende gebieden van hulpverlening, ontwikkeling, gezondheid en mensenrechten.

Visie:
Met wetenschap en werk zullen pioniers zijn in de ontwikkeling van de fatsoenlijke manieren van leven voor de arme gemeenschappen van de wereld om de glimlach te trekken en hoop op een nieuw leven te verspreiden.

Missie
We willen graag de beste diensten bieden voor de ontwikkeling van gemeenschappen en voldoen aan de behoeften van gemarginaliseerde individuen in hun gemeenschappen en hun vaardigheden ontwikkelen in overeenstemming met internationale normen in overeenstemming met een duidelijke ethische methodologie.

Strategie
Stichting Babylon werkt aan een betere wereld. We fungeren als een stimulans voor verandering door begunstigden te verbinden met factoren zoals nationale en internationale organisaties die hen de kans geven hun leven te herstellen door ontwikkelings- en rehabilitatieprojecten op te zetten voor een betere toekomst. We zullen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door bij te dragen aan hulp voor de rechten van vrouwen en kinderen te verkrijgen om door te gaan met optimistisch te zijn en geïnspireerd te zijn om de ongelijksoortige doelgroep in hun gemeenschappen te ontwikkelen. En degenen die lijden onder armoede, werkloosheid, geweld en marginalisering van de veiligheid door middel van projecten van beroepsopleiding, beroepsonderwijs, rehabilitatie en kleine projecten om een nieuw leven te beginnen die hun zelfvertrouwen vergroten.

Projecten
Voedselzekerheid, kinderarbeid tegen gaan, gezondheid, onderdak, ambachtelijke training, onderwijs trainings- en bewustwordingsworkshops.

Prioriteiten en strategie

De belangrijkste prioriteiten van Babylon voor de komende drie jaar, gelieve de redenen uit te leggen die u hebben geduwd, zullen deze prioriteiten niet kiezen.
Verzamel oud en nieuw kleding uit de Nederlandse samenleving om daarna te worden schoongemaakt, gesorteerd en gedoneerd aan Irak.

Het opzetten van een liefdadigheidsbazaar van vrijwilligers van tijd tot tijd met de oosterse en westerse keukens en kleding.

Het houden van een jaarlijkse liefdadigheidsinzameling op uitnodiging van internationale organisaties, bedrijven en werknemers. Deelname aan cursussen, workshops en conferenties van nationale en internationale organisaties.

Het houden van debatten en dialogen tussen de immigranten en Nederlandse burgers in aanwezigheid van belangrijke personen uit de Nederlandse politiek of samenleving.

Het houden van beroepsopleidingen voor het Arabische erfgoed en het werk van een tentoonstelling met producten. Hiervan gaat de opbrengst van de tentoonstelling gaat naar de Stichting om deze te doneren aan arme mensen in ontwikkelingslanden.

Het opzetten van recreatieve en educatieve reizen voor Nederlanders en burgers en in overeenstemming met de wens van de overeengekomen gebieden van de begunstigden tegen nominale prijzen.

Het zoeken naar lokale en internationale subsidies, projecten en activiteiten binnen en buiten Nederland voor de meest kwetsbare groepen in hun gemeenschappen.

Het geven van Taalcursussen Nederlands in samenwerking met Nederlandse vrijwilligers.
Gratis theorie rijcursussen.

Het houden van workshops en cursussen in verschillende sessies en volgens de wensen van de begunstigden.

Opzetten van entertainmentfaciliteiten naar behoefte en vraag.
Online fondsenwerving volgens het voorgestelde project en noodgebeurtenissen.

De redenen die tot deze strategie hebben geleid zijn: verbetering van de sociale, psychologische en economische situatie van vrouwen.

Menu