Jarenlange ervaring

Stichting Babylon is een stichting die sinds 2019 basishulp biedt aan mensen om te voorzien in hun primaire behoeftes. Dat doen we omdat we geloven dat iedereen dezelfde rechten verdient – en dezelfde basisbehoeftes heeft. Daar zetten wij ons al jaren voor in, ook voordat Stichting Babylon bestond.

Ons levenswerk

Sinds 2003 zetten onze medewerkers zich actief in voor de levens van kansarme kinderen in Irak. In een land waar in die tijd veel onrust heerste, wat uitliep tot een grote burgeroorlog. Waar kinderen niet veilig naar school konden gaan en vrouwen nauwelijks rechten hadden. Eigenhandig zagen we de consequenties van al deze chaos en wisten we dat we hier iets aan moesten doen. Precies daarom hielpen – en helpen wij nog steeds – mensen in Irak bij de ondersteuning en voorziening in hun basisbehoeftes.

Met het geven van sportlessen en schilderklasjes zorgden we ervoor dat kinderen zich weer echt kind konden voelen. Waren zij op emotionele manier aangetast door de burgeroorlog? Dan boden we in samenwerking met fondsen en goede doelen in de regio psychologische steun. Samen zorgden we ervoor dat kinderen weer veilig naar school konden – met de juiste lespakketten en veilige schoolgebouwen. En dat bouwde vertrouwen op! Zowel de mensen die hulp nodig hadden, als de stichtingen en fondsen die hulp boden vonden elkaar. Die verbintenis bracht mensen samen en zorgde ervoor dat we onze steun konden uitbreiden.

Tot 2015 kwamen verschillende bevolkingsgroepen samen om activiteiten voor kinderen, vrouwen en jongeren te organiseren. Het doel? Ondersteuning en in de basisbehoeftes voorzien. Zorgen dat mensen op een toekomst waren voorbereid. Wij hielpen door ouders te ondersteunen met het opleiden van hun jonge dochters. Ook zorgden we dat de moeders van gezinnen waarvan de vader was omgekomen, zelf aan de slag konden om geld te verdienen. Hoe we dat deden? Door de vrouwen te leren naaien of op te leiden als kapster. Jongeren leren we door ICT-werk en het repareren van apparaten een eigen bedrijf op te starten.

Dit werk willen we voortzetten! Dag in, dag uit zien wij wat al dit leed met mensen doet. We zien dat mensen geholpen zijn als zij ondersteuning krijgen in hun primaire behoeftes. Daar zetten wij ons bij Stichting Babylon voor in. Help jij mee?

Menu