De Stichting

Wie zijn wij:

Stichting Babylon is opgericht in Nederland 2019 met als doel kinderen, vrouwen en jongeren een betere toekomst in de arme en gemarginaliseerde wereld te bieden door middel van onderwijs en opleiding. We doen dit door uw samenwerking met de AQTCI-gemeenschap. In onze missie om betere kansen voor kinderen en vrouwen en jongeren in Irak te bieden, zijn we open, professioneel, enthousiast en creatief. Wij geloven dat iedereen met talent kan bijdragen aan onze missie. Daarom is ons motto “Op weg naar een betere wereld!”

Naast integratieactiviteiten en ondersteuning bieden aan Irakezen en andere vluchtelingen in Nederland, verleent stichting Babylon ook hulp aan haar landgenoten in Irak.

Naast de voorzitter dhr. H. Abbas, de secretaris mevr. H. Alsaleh en de penningmeester dhr. H. Abid maakt de stichting gebruik van haar vele vrijwilligers, veelal Irakezen zowel woonachtig in Nederland als in Babylon e.o.

Na een noodkreet van de inwoners van Babylon, heeft de Stichting Babylon de handen ineen geslagen om voor hun stad Babylon de toegang tot onderwijs te verhogen en de kwaliteit van schoolomgevingen te verbeteren.

Stichting Babylon wil met dit project fungeren als katalysator voor verandering door inwoners in Babylon in contact te brengen met actoren zoals internationale en mondiale organisaties, die hen de kans zullen geven hun leven weer op te bouwen.

Menu