Stichting Babylon sinds 28 augustus 2019 een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling en wordt door de overheid uitgegeven aan instellingen die zich inzetten voor het algemeen belang. Het is niet vanzelfsprekend om een ANBI-status te hebben als stichting, want de eisen zijn vrij streng.

Deze erkenning als ANBI is ook belangrijk voor de mensen die Stichting Babylon een warm hart toedragen. Donateurs van een ANBI mogen, binnen de daarvoor geldende regels, hun giften namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Een ANBI dient zich te houden aan een aantal regels, zoals ook het publiceren van bepaalde gegevens op een internetsite. Deze informatie volgt in het hierna volgende.

Naam en RSIN/fiscaal nummer
Stichting Babylon
KVK : 75694417
RSIN: 860365116

Adres:
Koningin Julianaplein 10, 1ste verdieping
2595 AA Den Haag
Tel: 0658953024
E-mail: info@babylonbackup.local
Website: www.st-babylon.nl

Eisen ANBI-status

Om de ANBI-status te behouden moet Stichting Babylon aan de volgende eisen voldoen:

90% Van onze activiteiten moet het algemeen belang dienen.
Wij mogen geen winstoogmerk hebben in al onze activiteiten.
Babylon en alle onze vertegenwoordigers moeten voldoen aan de integriteitseisen.
Niemand mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
Wij mogen niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor onze beleidsbepalers blijft beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Wij moeten een actueel beleidsplan hebben.
Wij moeten een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen hebben.
Mocht Babylon stoppen, dan moet het geld dat overblijft na opheffing van uw instelling besteed worden aan een ANBI met een soortgelijk doel.
Wij moeten voldoen aan de administratieve verplichtingen.
Wij moeten specifieke gegevens publiceren op onze website.
Wilt u controleer of Stichting Babylon inderdaad een ANBI heeft, Dat kan met Programma ANBI opzoeken.

Menu