Verbeter Basisonderwijs Babylon, Irak

Kinderen en jongeren in Irak behoren sinds 2003 tot de groepen die het zwaarst door het conflict te zijn getroffen, blijkend uit rapporten van internationale organisaties, zoals Unicef, IOM, Global fund for women.

Zoals vele lokale NGO’s aangeven, zijn er duizenden weeskinderen achtergelaten, onder wie vele slachtoffers van geweld. Van de kinderen lijdt 1 op de 5 aan ondervoeding en alle gevolgen van dien. Het onderwijs en de onderwijsfaciliteiten verslechteren zich voortdurend. Naar schatting ging in 2019-2020 slechts 50% van de basisschoolkinderen naar school en is het analfabetisme sinds het begin van het conflict continu gestegen.

De werkloosheid is momenteel een van de belangrijkste zorgen van het Iraakse volk en volgens regeringsbronnen bedraagt het werkloosheidspercentage in Irak nu meer dan 70% onder de jongeren.

Vaak zijn meisjes en jonge vrouwen slachtoffers onder de kwetsbare groepen. De algemene situatie van meisjes in Irak worden ernstig beïnvloed door deze verslechterende situatie. Volgens informatie van lokale en internationale NGO’s hebben meisjes zeer beperkte mogelijkheden op sociale vooruitgang in het land. Daarnaast zijn meisjes en jonge vrouwen vaak het doelwit van gewelddadige onderdrukking en intimidatie. Vaak worden meisjes om veiligheidsredenen en culturele factoren niet naar school gestuurd. Volgens een enquête van Unicef bevestigt 76,2% van de ondervraagde vrouwen dat meisjes in hun familie niet naar school mogen. Meisjes worden nu geconfronteerd met een groeiende leerkloof en sterke daling van vrouwelijke geletterdheid. Hieruit blijkt dat onderwijs momenteel gerelateerd is aan ontheemden en gastgemeenschappen in Irak.

Zoals blijkt uit het toezicht van de huidige situatie in Irak, is er dringend behoefte aan activiteiten voor kinderen en jongeren, vooral gericht op het verbeteren van het onderwijsniveau. Dit zonder ooit het recht of de behoefte van kinderen en jongeren te vergeten om te mogen spelen en om plezier te hebben, om zo volwaardige en evenwichtige volwassenen te kunnen ontwikkelen. Ook het creëren van een veilige ruimte voor onderwijs, plezier, het stimuleren van creativiteit en de problemen waarmee kinderen en jongeren in hun moeilijke dagelijkse leven te maken kunnen krijgen. Hierbij is het van grootste belang om bij te dragen aan hun ontwikkeling. Ook is het van belang om hen tijd te geven zodat deze op een constructieve manier kan worden benut richting een evenwichtiger en gelukkiger leven.

Wilt u verder over ons project lezen dan kunt u hier klikken : Projectvoorstel voor een school in Babil, Irak

Menu