Droomproject

Projectvoorstel voor een school in Babylon, Irak

De basis op orde: renovatie school en veilige en schone schoolruimtes (schoolinfrastructuur)

PROJECTSAMENVATTING

Project :  Een basisschool renoveren, die 1500 kinderen voorbereidt op vervolgonderwijs/-opleiding, de arbeidsmarkt en/of ondernemersactiviteiten

Fasering :  Vier fases. 2021-2022

 • Fase 1. Toiletten en riolering, aanpak schoolplein
 • Fase 2. Lokalen renovatie inclusief nieuwe schoolboorden en tafels/stoelen
 • Fase 3. Praktijklokalen, directie- en lerarenkamers (renovatie en interieur)
 • Fase 4. Afmaken schoolplein, beplanting, hekken en buitenkant school

Doelgroep : kinderen / leerlingen van 6-12 jaar (Primair Onderwijs)

Doel : 1500 kinderen aan een goede en veilige school helpen

Door de invasie van de Verenigde Staten in Irak vanaf 2003 is er veel beschadigd geraakt. Het langdurige conflict en meerdere humanitaire crisissen hebben een verwoestende impact gehad op scholen/onderwijsinfrastructuur in Irak. Bijna 3,5 miljoen kinderen op schoolgaande leeftijd gaan niet of onregelmatig naar school. Naar schatting 1 op de 5 scholen in Irak zijn buiten gebruik. In de stad Babylon is er geen enkele school, die in kwalitatief goede staat is. Tot op heden zijn de inwoners van Babylon vaak teleurgesteld. De overheid blijkt er niet te zijn voor haar inwoners: veel beloftes, weinig daden en veel corruptie in het land.

Na een noodkreet van de inwoners van Babylon, heeft de Stichting Babylon de handen ineen geslagen om voor hun stad Babylon de toegang tot onderwijs te vergemakkelijken en de kwaliteit van schoolomgevingen te verbeteren.

Stichting Babylon wil met dit droomproject fungeren als katalysator voor verandering door inwoners in Babylon in contact te brengen met actoren zoals internationale en mondiale organisaties, die hen de kans zullen geven hun leven weer op te bouwen.

Het droomproject wordt fasegewijs uitgevoerd en geeft hoop aan de kinderen op de openbare scholen en hun ouders dat de toekomst beter zal worden!

In dit plan ligt de nadruk op fase 1, de zomer van 2021.

 

Waarom nu?

Kinderen in de basisschoolleeftijd in Babylon gaan nu onder erbarmelijke omstandigheden naar school.

 • De school waar dit project om draait, is kapot en kan elk moment in elkaar storten.
 • Elektriciteit is ook niet veilig aangelegd.
 • De kinderen gaan 5 dagen/week een halve dag (4 uren) naar school (waar geen water is en geen voorzieningen).
 • Als het heeft geregend, moeten de kinderen toetsen maken, terwijl het water tot aan hun voeten de lokalen binnenstroomt.
 • Ramen zijn kapot en er is geen aparte klimaatbeheersing in de winter of de zomer. Hierdoor kan het heel koud zijn, maar ook heel benauwd door gebrek aan ventilatie.
 • Er wordt geen onderhoud gepleegd. De school is een sloopgebouw. Deuren zijn kapot of niet eens aanwezig. Verlichting is heel zwak.
 • Rioleringen en wc’s zijn vies en kinderen hebben geen privacy. (fase 1)

Samengevat:

 • Er is geen enkele stimulering om naar school te gaan.
 • Kinderen (en hun ouders) denken: “Ik kan beter gaan werken”.
 • De noodkreet van de inwoners uit Babylon is duidelijk: Help ons!
 • Er is een extra “Sense of Urgency”, zeker nu het Corona-virus erbij is gekomen;
 • Babylon is nu een relatief veilige (maar verlaten!) plek in Irak;
 • Gemeenteambtenaren hebben alle medewerking toegezegd;
 • de directeur van alle scholen in Babylon wil helpen;
 • vrijwilligers willen meewerken aan de bouw van een school…

Kortom: Laat hen niet in de kou staan!

Het doel van dit droomproject is om de basisschoolkinderen in de stad Babylon te voorzien van een schoolgebouw, dat voldoet aan de basisnormen en eisen van veiligheid en hygiëne. Gestart zal worden met één school in Babylon.

Algemene doel:

Dit voorstel is een eerste stap en wil zorgdragen dat het huidige schoolgebouw wordt vervangen door een degelijke, geklimatiseerde school met de belangrijkste (basis)benodigdheden als een dak boven het hoofd, goede hygiëne, comfortabele stoelen, etc.

De keuze is op deze school gevallen aangezien hier een dringende behoefte bestaat aan verbetering en renovatie en de nood hoog is.

Het gemeentebestuur in Babylon heeft alle medewerking toegezegd, wat het verkrijgen van de bouwvergunningen  en de overige formaliteiten betreft. Tevens hebben we goede contacten met erkende aannemers in Babylon om bij te dragen aan het opknappen van die school en zijn er toezeggingen voor het onderhoud van het uiteindelijke schoolgebouw door de mensen in Babylon zelf. Zij adviseren ons tot nu toe gratis.

De looptijd van fase 1 van dit droomproject is ongeveer drie maanden, incl. voorbereiding en evaluatie (juni, juli, augustus 2021).

De locatie is in Irak, Babylon (andere benaming Hela).  

Doelgroepen:

De directe begunstigden zijn ongeveer 1500 kinderen; jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar in Babylon.

In de ochtend gaan 750 kinderen naar school. In de middag gaan de andere 750 kinderen naar school. In één klas zitten ca. 80-90 kinderen.

Deze kinderen gaan 5 (halve) dagen in de week naar school.

Het project is gericht op kinderen met verschillende achtergronden en religies en uit verschillende etnische groepen.

Ongeveer één op de vier kinderen ging het afgelopen schooljaar in het geheel niet naar school en veel kinderen liepen vertraging op in hun schoolcarrière.

Indirecte begunstigden: zijn de families van de kinderen.

Resultaten:

 • Veilige, hygiënische en schone school/schoolgebouw, incl. klimaatbeheersing;
 • Kinderen kunnen zich beter concentreren op school;
 • School waar kinderen graag naar toe willen;
 • 1500 leerlingen een normale school gegeven;
 • Docenten/leerkrachten/directeuren een volledige school gegeven, waar zij gemotiveerd zijn om les te blijven geven.

Impact:

 • Als je het op school leuk maakt en het op school veilig en schoon is, maken meer kinderen hun school af. Dit betekent een betere toekomst voor hen;
 • Het imago van buitenlandse hulp verbetert;
 • Hoop en vertrouwen gegeven aan inwoners en hun omgeving, dat er mensen zijn die willen helpen aan basisvoorzieningen en voor hen opkomen;
 • School geeft beeld van de toekomst. Door deze school: beeld van de toekomst verbeterd en een nieuwe jonge generatie met positieve inspiratie;
 • Kinderen zullen waarschijnlijk betere resultaten behalen;
 • lokale partijen hebben werk: renovatie schoolgebouw en schoonmaakwerk.

Doorkijkje naar de toekomst:

Gestart zal worden met fase 1: de toiletten en de riolering.

Onze credo’s zijn: “Droom groot, begin klein” en “Stapje voor stapje”.

Wij als stichting Babylon willen onze stad opbouwen en klein beginnen. Omdat onderwijs de sleutel is voor ontwikkeling, starten we met het opknappen/renoveren van een schoolgebouw.

Fasering 2021/2022:

fase 1        toiletten + riolering + projectmanagement e.d.

fase 2        lokalen renovatie inclusief nieuwe schoolboorden en tafels/stoelen

fase 3        praktijklokalen, directie- en lerarenkamers (renovatie en interieur)

fase 4        afmaken schoolplein: beplanting, hekken, buitenkant school

Duurzaamheid: Hoe gaat het verder met de school na september 2021?

 • De school zal continu in de gaten gehouden worden door een ingestelde inspectie team;
 • Schoonmaakploeg zal zorgdragen voor het schoonhouden en hygiëne van de school.

Op deze manier, denken wij een lange termijn goede school in Babylon voor kinderen te realiseren.

Als de basis/het schoolgebouw er is, is de wens van Stichting Babylon om verder te bouwen aan de basisvoorzieningen voor de kwetsbaren in de stad.

De volgende projecten/wensen (een doorkijkje) staan op langere termijn op de rol:

 • Werk- en selfreliancetrajecten voor vrouwen starten. Door de oorlog in Irak zijn veel mannen gesneuveld. Er is een overschot aan vrouwen, die voor een gezins-/eigen inkomen moeten zorgen. De wens is om vrouwen te ondersteunen richting werk, b.v. kapster worden;
 • Peuterspeelhuis/ kinderopvang;
 • Activiteiten voor de kinderen in de zomervakantie die 3 maanden duurt;
 • Therapie voor de kinderen en eventueel met hun vader en moeder om de trauma belevenissen te leren verwerken;
 • Extra scholen in Babylon en opschaling ‘best practices’ in andere delen van Babylon. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu